Gerichte behandeling SOLK-patiënten levert goede resultaten op

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen heel veel voor. De klachten kunnen soms sterk invaliderend zijn en lang aanhouden. Ondanks dat patiënten met SOLK vaak voorkomen, weten huisartsen en somatisch specialisten zich dikwijls geen raad met deze ‘moeilijke patiëntengroep’. De laatste jaren is er gelukkig steeds meer belangstelling voor deze patiëntengroep en wordt onderzoek gedaan naar onderliggende mechanismen en mogelijk effectieve behandelingen. In 2010 is een Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen uitgekomen. In dit artikel doen de auteurs verslag van de klachten en de verdere begeleiding van een SOLKpatiënte die naar hun SOLK-poli was verwezen. Hierbij gaan zij nader in op de bejegening en begeleiding van SOLK-patiënten en geven zij adviezen wat betreft diagnostiek en behandeling.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen