Gerede twijfel!

Auteur(s): Kompanje, E.

Artsen en verpleegkundigen kennen Jehova’s getuigen (of Jehovah’s getuigen) vooral vanwege hun weigering om bloedtransfusies te ondergaan. De gemeenschap van Jehova’s getuigen is in 1872 in Pittsburgh in de Verenigde Staten opgericht en is nu een internationale religieuze gemeenschap met wereldwijd meer dan zeven miljoen aanhangers.

Sinds de oprichting in Nederland in 1922 zijn er hier ongeveer 30.000 aanhangers. De rechtvaardiging om toediening van bloed, en veelal ook bloedproducten, te weigeren ontlenen de Jehova’s getuigen aan een aantal teksten in de Bijbel.

Editie 1, 2010 Download artikel

Inloggen