Gedragsproblemen bij mensen met dementie

Gedragsproblemen komen vaak voor bij mensen met dementie en kunnen leiden tot vervroegde opname in verpleeghuizen. Gedragsproblemen zijn alle gedragingen van de patiënt die door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar worden ervaren.

De volgende gedragsproblemen komen vaak voor: agitatie, angst, apathie, depressie, hallucinaties en wanen, ontremming en slapeloosheid. Na een zorgvuldige analyse van de situatie waarin het gedrag zich voordoet, kan een plan op maat worden opgesteld. In dit plan kunnen evidence-based interventies worden opgenomen zoals: reminiscentie, muziek, snoezelen, activiteitenprogramma.

Ook blijkt het trainen van mantelzorgers in het omgaan met gedragsproblemen en het trainen van zorgverleners in communicatievaardigheden effectief.

Editie 3, 2009 Download artikel

Inloggen