Functieverlies als gevolg van een ziekenhuisopname

Auteur(s): Buurman, B.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een groot deel van de ouderen heeft te maken met functieverlies als gevolg van een ziekenhuis opname. Dat betekent dat zij essentiële activiteiten zoals wassen, aankleden en lopen niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Bij normale veroudering gaan de spiermassa en spierkracht achteruit; deze achteruitgang wordt ook wel sarcopenie genoemd. Een ziekenhuisopname kan deze achteruitgang verder versnellen. Vier factoren spelen daarbij een rol: de pre-existente geriatrische condities die aanwezig zijn bij opname, de ernst
van de (acute) ziekte, de ziekenhuisomgeving en de herstelgerichte zorg na ontslag uit het ziekenhuis.
In dit artikel wordt het werkingsmechanisme van ziekenhuisgerelateerd functieverlies verder uitgelegd.

Editie 3, 2015 Download artikel

Inloggen