Fast-track orthopedie

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Fast-track orthopedie is een geslaagd voorbeeld van een behandeltraject dat er op gericht is de patiënt zo snel mogelijk te laten herstellen. Optimale informatie vooraf, een gemotiveerde patiënt, een gestroomlijnd behandelplan en een toegewijd team hebben één gemeenschappelijk doel: de patiënt zonder complicaties zo snel mogelijk mobiliseren, zelfredzaam te laten zijn en naar huis te ontslaan. Met dit doel worden klinische aspecten geoptimaliseerd en wordt de zorg om de patiënt heen georganiseerd, waarbij de patiënt zelf meebeslist. Fast-track is een dynamisch proces dat door evaluatie van resultaten steeds opnieuw wordt geïnnoveerd.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen