Farmacologische behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie

Auteur(s): Dahan, A. en Niesters, M.
Rubriek:
Verpleegkundige

Als complicatie van diabetes is pijnlijke diabetische neuropathie een groeiend probleem in onze samenleving. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige behandelingsmogelijkheden van pijnlijke diabetische neuropathie. Er zijn vier groepen geneesmiddelen die een aantoonbaar pijnstillend effect hebben voor neuropathische pijn: antidepressiva, anti-epileptica, slow-release opioïden en lokale medicatie in de vorm van capsaïcinecrème. De behandeling met paracetamol en NSAID’s is niet zinvol voor deze doelgroep.
Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van neuropathische pijn zijn het geneesmiddel tapentadol en de lokale behandeling met capsaïcine 8%. De effectiviteit van de behandeling van neuropathische pijn is relatief beperkt waarbij slechts 40-60% van de patiënten enige vorm van pijnreductie bereikt. Op dit moment berust de behandeling op een trial-and-error principe, waarbij de keuze van het middel wordt bepaald door de contra-indicaties, comorbiditeit en het bijwerkingenprofiel.
Verwijzing naar een pijnpolikliniek kan zinvol zijn indien pijnreductie niet afdoende is.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen