Familieparticipatie in de perioperatieve zorg

Verpleegkundige

In het ziekenhuis worden mantelzorgers nog nauwelijks betrokken bij de zorg en zijn zij veelal niet voorbereid op hun actieve rol na ontslag. Familieparticipatie is een principe dat past in de huidige tendens waar patiënten en familie meer invloed hebben op hun zorgproces, oftewel Family Centered Care (FCC).
De huidige zorgprofessionals in het ziekenhuis zijn nog onvoldoende voorbereid op de samenwerking met mantelzorgers. Het is belangrijk dat zij hierin vaardig worden, omdat vanuit de overheid en kwaliteitsaccreditaties steeds meer de nadruk wordt gelegd op patiënten familiegerichte zorg.
Dit artikel over een evidence-based kwaliteitverbeterproject biedt een aantal handvatten betreffende samenwerking, communicatie, afspraken maken en het creëren van een afdelingsklimaat om familieparticipatie op verpleegafdelingen vorm te geven.

Editie 3, 2015 Download artikel

Inloggen