Familieparticipatie bij opname van kwetsbare ouderen

Auteur(s): Habets, H.

Het aantal kwetsbare ouderen dat in ziekenhuizen wordt opgenomen groeit fors. Deze ouderen hebben een verhoogde kans op functieverlies en (vermijdbare) complicaties, zoals een delier of een valincident. Het Senior
Friendly Hospital Framework is een ziekenhuisbrede, integrale aanpak om kwetsbare ouderen en hun familie optimale zorg en behandeling te bieden. Familieparticipatie vormt een onderdeel van deze aanpak.

De rol van familieleden van kwetsbare ouderen in het kader van preventie van een delier wordt geëxploreerd. Beschreven wordt hoe een proactieve preventieve aanpak vóór opname van de patiënt concreet vorm krijgt. Hoewel deze aanpak nog in de kinderschoenen staat, en nader onderzoek noodzakelijk is, zijn de eerste resultaten waardevol.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen