Extreem vroeg geboren… en dan?

Auteur(s): Robin Vugs
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in de ontwikkelingen binnen de neonatologie. Sinds 2010 worden in Nederland kinderen actief opgevangen met een zwangerschapsduur vanaf 24 weken.1,2 Deze vooruitgang gaat gepaard met een groter risico op overlijden en mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling op langere termijn.3 In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de incidentie van handicaps bij extreem premature pasgeborenen, aandachtspunten ter bevordering van de hersenontwikkeling en de begeleiding van gezinnen in deze situatie. Buidelen oftewel kangaroo-care speelt hierbij een belangrijke rol.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen