Extravasatie bij de intraveneuze toediening van cytostatica... en dan?

Auteur(s): Schrama, N.

Extravasatie is een ongewenste toediening van vloeistof buiten het bloedvat. Bij extravasatie wordt vaak gedacht aan een complicatie bij de toediening van chemotherapie, maar alle vloeistoffen die intraveneus worden toegediend kunnen extravaseren. Bij de toediening van chemotherapie kan dit echter ernstige gevolgen hebben.

Voor iedere hulpverlener die betrokken is bij het toedienen van intraveneuze cytostatica is kennis van deze ernstige complicatie een must. Deze kennis richt zich niet alleen op het herkennen en behandelen van een extravasatie maar ook op de maatregelen die genomen dienen te worden om het risico van een extravasatie zo klein mogelijk te maken.

Editie 2, 2010 Download artikel

Inloggen