Een vluchteling met PTSS

Auteur(s): Patricia Strijk
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In dit artikel wordt in het bijzonder aandacht besteed aan posttraumatische stresstoornis (PTSS) bij de vluchteling. Er wordt beschreven waaruit de PTSS-klachten kunnen bestaan, hoe u daarmee als verpleegkundige in de dagelijkse praktijk kunt omgaan en welke de specifi eke aandachtspunten zijn bij een vluchteling. Ook de behandelmogelijkheden bij PTSS wordt kort toegelicht.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen