Een patiënt met een rood been; toepassing van de nieuwe richtlijn cellulitis/erysipelas

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De incidentie van cellulitis en erysipelas wordt geschat op negentien (cellulitis) en drie (erysipelas) per 1000 patiëntbezoeken per jaar en worden meestal door de huisartsen gezien en behandeld. In Nederland is
een toename te zien van ernstige groep-A-streptokokken (GAS-)infecties. GAS zijn de verwekkers van erysipelas.
Erysipelas recidiveert en heeft een chronisch karakter bij bepaalde patiëntencategorieën. Patiënten hebben vaak last van weefselschade in de vorm van blaren en/of wonden en uiteraard brengt dat veel ongemakken met zich mee.
Ook is er kans op complicaties zoals necrotiserende fasciitis, glomerulonefritis en sepsis.1

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen