Een patiënt met een pijnlijke bothaard bij Kahler

Auteur(s): Becude, L. en Ablij, H.

De ziekte van Kahler is een kwaadaardige plasmacelaandoening van het beenmerg die gekenmerkt wordt door een overproductie van afweereiwitten (immunoglobulinen). Klinisch kan deze ziekte zich onder andere presenteren met botpijnen of pathologische fracturen als gevolg van botaantasting.

In dit artikel wordt de casus beschreven van een patiënt met een bothaard op een röntgenfoto als gevolg van de ziekte van Kahler. De achtergrond van de ziekte en specifieke bevindingen die gevonden kunnen worden bij het aanvullend onderzoek worden uiteengezet.

Editie 4, 2012 Download artikel Illustratie

Inloggen