EBP: de betekenis van significantie

Auteur(s): Marianne Sinoo
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de vakliteratuur worden talloze begrippen en termen gebruikt. Maar wat betekenen die nu precies?
In dit artikel is er aandacht voor het begrip ‘signifi cantie’, een begrip in onderzoeksartikelen en een term uit de statistiek. Ook begrippen die met signifi cantie te maken hebben komen aan bod, zoals de p-waarde, de nulhypothese en de praktische relevantie.

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen