Duizeligheid en vallen ten gevolge van orthostatische hypotensie (OH)

Auteur(s): Romijn-Visser, Yael
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er worden regelmatig patiënten opgenomen op de afdeling Cardiologie en/of Neurologie vanwege wegrakingen met onbekende oorzaak. Het is belangrijk te weten wat de oorzaak is van een wegraking. Een van de oorzaken kan orthostatische hypotensie (OH) zijn: een dalende bloeddruk bij het gaan staan vanuit een liggende of zittende houding. Aan de hand van twee casussen wordt er dieper ingegaan op de twee oorzaken van OH: neurogene oorzaak en niet-neurogene oorzaak.

Editie 2, 2022 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen