Druk op de Spoedeisende Hulp

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een file van ambulances voor de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis, ambulances die rondjes moeten rijden met een patiënt aan boord tot er plaats is of ambulances die uit moeten wijken naar een geheel andere regio. Het komt steeds vaker voor in Nederland en in landen om ons heen en is een direct gevolg van overcrowding. In dit artikel wordt uitgelegd wat onder overcrowding wordt verstaan en welke gevolgen dit kan hebben voor de individuele patiënt en de zorgketen in zijn geheel. Naast het herkennen van de gevolgen van overcrowding, is een belangrijke vraag op welke wijze overcrowding kan worden tegengegaan.

Editie 4, 2020 Download artikel

Inloggen