Doelgericht meten in de verpleegkundige zorg

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De aandacht voor meten in de huidige gezondheidszorg is toegenomen, omdat we steeds meer voor de uitdaging staan om betaalbare zorg te leveren, die evidence-based is en aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. ‘Meten is weten’ is hierbij een veelgehoorde uitdrukking. Maar meten is geen doel op zichzelf. Het is belangrijk dat een meting zinvol is en dat deze op het goede moment gedaan wordt, met een geschikt meetinstrument. Meten moet een lust zijn en geen last, het moet er toe doen. Onlangs verscheen een nieuwe, herziene uitgave van het boek Meten in de praktijk: Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. In dit artikel wordt het stappenplan gepresenteerd en inzichtelijk gemaakt voor de verpleegkundige beroepspraktijk.

Editie 3, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen