Diagnostiek van aangeboren gehoorafwijkingen

Auteur(s): Saskia Vasenna
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De neonatale gehoorscreening heeft als doel kinderen met een permanent gehoorverlies op te sporen. Er worden maximaal drie gehoorscreeningsronden gedaan, voordat het kind naar een audiologisch centrum wordt verwezen. Belangrijk is de gehoorschade in een vroeg stadium op te sporen om geen achterstand in taal en ontwikkeling op te lopen. Het is dus van belang dat de eerste gehoorscreening kort na de geboorte plaatsvindt. Vaak gebeurt dit in combinatie met de hielprik. Goede informatie naar de ouders toe is van belang. De regiocoördinator voert dikwijls de derde screeningsronde uit van het gehoorscreeningsprogramma. Deze bewaakt tevens de kwaliteit van het programma en zorgt voor de opleiding en coaching van de OAE-(oto-akoestische emissies) screeners.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen