Diagnostiek en opvang van hemoptoë

Auteur(s): Ayman el Idrissi
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hemoptoë, ook wel longbloeding genoemd, is een symptoom van diverse ziekteprocessen. De presentatie varieert sterk: van bloederig sputum tot massaal bloedverlies. Een relatief kleine bloeding heeft al de potentie om de luchtwegen te obstrueren met respiratoire insufficiëntie of de dood tot gevolg. Kennis over de presentatie, diagnostiek en behandeling van hemoptoë is dan ook van belang om als hulpverlener tijdig en adequaat in te grijpen.

Editie 4, 2018 Download artikel Download de literatuurlijst

Inloggen