Diabetische ketoacidose

Auteur(s): Ablij, H.

Diabetes mellitus type 1 kan zich presenteren met een diabetische ketoacidose. Door een tekort of afwezigheid van insuline vindt er lipolyse plaats: vetweefsel wordt afgebroken om aan de energievoorziening te voldoen. Door een tekort of afwezigheid van insuline kan de glucose immers niet de cel in getransporteerd worden.

De diagnose diabetische ketoacidose wordt gesteld op basis van bloed- en urineonderzoek. Vaak zijn patiënten met een diabetische ketoacidose uitgedroogd. Zonder behandeling leidt een diabetische ketoacidose tot de dood. Snelle behandeling met insuline en vocht is essentieel, waarbij het proces van lipolyse, verzuring en uitdroging volledig reversibel is.

Niet elke ketoacidose is het gevolg van diabetes mellitus type 1. In sommige gevallen kunnen type-2-diabeten zich ook presenteren met een ketoacidose. Ook alcoholabusus en hongeren kunnen een ketoacidose veroorzaken.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen