Diabetes mellitus type 1 bij kinderen

Auteur(s): Gerrion Smeets
Verpleegkundige

Jaarlijks wordt er bij 600-650 kinderen diabetes mellitus type 1 gediagnosticeerd, ook wel diabetes de novo genoemd. Deze kinderen presenteren zich vaak met een diabetische ketoacidose op de Spoedeisende Hulp. Soms is een eerste presentatie zo ernstig dat opname op de intensive care noodzakelijk is. De behandeling van diabetes type 1 bestaat uit het levenslang subcutaan toedienen van insuline door middel van een injectiepen of een insulinepomp. Het vergt van kind en ouders aanpassing van de leefstijl. Ook met de naaste omgeving van het kind zal rekening gehouden moeten worden. Begeleiding vindt zo veel mogelijk poliklinisch plaats door het diabetesbehandelteam.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen