De ziekte van Addison en addisoncrisis

Auteur(s): Becude, L.

De ziekte van Addison is een aandoening waarbij er, door chronische destructie van bepaalde bijniercellen, onvoldoende bijnierschorshormonen geproduceerd worden. Klinisch kan deze ziekte zich presenteren met
velerlei aspecifi eke symptomen zoals algehele malaise, zwakte, buikklachten en gewichtsverlies. Een acute, levensbedreigende presentatie van dit ziektebeeld kan ontstaan naar aanleiding van een trauma of infectie.

Dit wordt een addisoncrisis genoemd. Aan de hand van een patiënt die zich presenteert met een addisoncrisis zal in dit artikel de achtergrond van de ziekte van Addison uiteen worden gezet.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen