De sikkelcelpatiënt

Auteur(s): Tuijn, C. van en Biemond, B.

Sikkelcelziekte is een erfelijke afwijking van het hemoglobinemolecuul. De ziekte kenmerkt zich door chronische anemie en het optreden van de zogenoemde sikkelcelcrisen. Deze pijnlijke crisen zijn het gevolg van vaso-occlusie van de microcirculatie. De klinische behandeling van een crise bestaat uit pijnbestrijding door middel van opiaten, hyperhydratie en het voorkomen van complicaties.

Naast deze acute gevolgen van sikkelcelziekte ontstaat bij patiënten door een chronische gestoorde microcirculatie op termijn orgaanschade. Deze orgaanschade is klinisch niet altijd manifest, maar wel degelijk bepalend voor de prognose van de patiënt.

Sikkelcelziekte moet beschouwd worden als een systeemziekte, waarbij niet alleen aandacht moet zijn voor de acute complicaties maar ook voor de chronische gevolgen van deze ziekte door screening op orgaanschade.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen