De port-a-cath®

Auteur(s): Onvlee-van Dijk, M.
Verpleegkundige

Bij patiënten die langdurig behandeld (gaan) worden met intraveneuze medicatie, zoals chemotherapie, kan gekozen worden voor een volledig implanteerbaar toedienings- of poortsysteem, de port-a-cath®. Dit gebeurt altijd in overleg met de behandelend arts. De verpleegkundige speelt hierbij een belangrijke rol, omdat zij de patiënten regelmatig ziet tijdens de (langdurige, soms levenslange) intraveneuze behandeling en daardoor goed kan observeren of een patiënt moeilijk te prikken is en/of prikangst heeft. De verpleegkundige heeft in deze naar de patiënt en de behandelend arts toe een adviserende rol. Daarom is het belangrijk dat de verpleegkundige over voldoende kennis beschikt wat betreft de verzorging en het aanprikken van de port-a-cath® en de mogelijke complicaties die kunnen optreden.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen