De patiënt met een taalbarrière

Auteur(s): Splinter-Oostra, S.

In onze pluriforme samenleving kan het een grote uitdaging voor artsen en verpleegkundigen zijn om in gesprek te komen met patiënten met een niet-westerse achtergrond. Culturele verschillen en het niet-spreken van elkaars taal of een tweede taal kan voor problemen in de communicatie zorgen.

Een goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is noodzakelijk voor een kwalitatief goede behandeling, en om de patiënt zijn eigen keuzes te laten maken en zijn eigen regie te laten voeren. Om samen met de patiënt het verpleegkundig proces te kunnen doorlopen is een goede communicatie noodzakelijk. De verpleegkundige moet rekening kunnen houden met levensbeschouwelijke en culturele opvattingen van de patiënt.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen