De opvang van het acuut benauwde kind met astma

Een astma-aanval of astma-exacerbatie bij kinderen is vaak een reden voor opname in het ziekenhuis. Een opname is belastend voor het kind en het hele gezin. Ouders en kind moeten goed worden begeleid om opname te voorkomen.
Aan verpleegkundigen de taak om de begeleiding van het kind met astma serieus te nemen en goed op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen. In de begeleiding moet informatie herhaaldelijk worden verteld. Het lijkt zo eenvoudig (puffen), maar in de praktijk gaat het regelmatig verkeerd. Nog steeds wordt er vaak meteen verneveld om de benauwdheid tegen te gaan, terwijl dit inmiddels achterhaald is.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen