De borderline persoonlijkheidsstoornis

Auteur(s): Oranje, H.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) ervaren hun emoties als een vloedgolf; allesoverheersend en onverdraagbaar. Het heftige gedrag van mensen met BPS roept vaak sterke reacties op bij mensen in hun directe omgeving.
BPS is een ernstige aandoening en wordt gekenmerkt door emotionele instabiliteit, impulsiviteit, instabiele relaties, suïcidaliteit en automutilatie. De stoornis gaat gepaard met ernstige beperkingen in het interpersoonlijk, sociaal en beroepsmatig functioneren. Er is sprake van een hoge lijdensdruk zowel bij de patiënt zelf als bij zijn omgeving.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen