De betekenis van INR, APTT, PT en bloedingstijd

Auteur(s): Marry Boes-van Laar
Rubriek: Labuitslagen
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dit is het laatste artikel over de hematologische laboratoriumonderzoeken. De INR oftewel international normalized ratio wordt bepaald om de mate van antistolling te bepalen bij patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken. APTT staat voor ‘activated partial-thromboplastin time’. Hiermee wordt bepaald hoe lang het duurt voor het bloed stolt. Deze bepaling wordt gebruikt om problemen in de bloedstolling te onderzoeken en om de werking van bloedverdunners te controleren. PT is de afkorting van protrombinetijd. Deze waarde geeft aan hoeveel tijd het kost om het bloed in een reageerbuisje te laten stollen. De bloedingstijd wordt bepaald door te observeren hoeveel tijd het kost tot het bloeden stopt bij een krasje in de huid.

Editie 1, 2020 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen