De acute en chronische complicaties van cocaïnegebruik

Auteur(s): Croes, E. en Niesink, R.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Cocaïne is een stimulerende drug met psychische en lichamelijke effecten. Een overdosis kan effect hebben op vrijwel alle orgaansystemen en dodelijk verlopen. De behandeling bestaat uit symptoombestrijding en goede monitoring van vitale functies. Vaak heeft de cocaïnegebruiker ook andere middelen genomen, hetgeen de behandeling compliceert. Chronisch gebruik
kan verschillende cognitieve functies aantasten, bijdragen aan psychiatrische beelden als depressie en psychotische wanen en uitmonden in tal van lichamelijke complicaties.
De complicaties zijn zowel direct gerelateerd aan de wijze van gebruik (zoals chronische ontsteking van neus en bijholten en verslechterde longfunctie) als indirect ontstaan door stimulatie van het centrale en perifere zenuwstelsel. Complicaties aan hart en vaatstelsel zijn hiervan een voorbeeld. Chronisch gebruik kan ook leiden tot misbruik en afhankelijkheid.
Lang niet alle patiënten met cocaïneproblematiek zijn echter bij hulpverleners bekend.
Bij het behandelen van acute gezondheidsverstoringen na cocaïnegebruik is het dus zinvol om probleemgebruik uit te vragen. In dit artikel leest u over cocaïne, de effecten op het hart en hoe u de patiënt uit de casus kunt behandelen.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen