Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde

Auteur(s): Fuusje de Graaff
Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Persoonsgerichte zorg is het streven, zeker in de zorg aan het levenseinde. Bovendien moet er in die zorg ook aandacht zijn voor de naasten. Hoe doe je dat als de familie andere waarden en normen hanteert dan je zelf gewend bent? Dit artikel zet inzichten uit onderzoek over cultuursensitieve palliatieve zorg op een rijtje.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen