CRP en BSE

Auteur(s): Becude, L. en Ablij, H.

De laboratoriumbepalingen bezinking (bezinkingssnelheid erytrocyten, BSE), het C-reactieve proteïne (CRP) en de leukocyten worden in de kliniek veelvuldig aangevraagd ter analyse van een onderliggende ziekte of worden serieel gemeten bij het vervolgen van een ziekte.

Hoe deze bepalingen geïnterpreteerd dienen te worden, wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen