Creatinine en eGFR als maat voor de nierfunctie

Auteur(s): Suzanna Schraa
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De belangrijkste taak van de nieren is het bloed te zuiveren van afvalstoffen en daarbij de zouten en zuurgraad in balans te houden. Met behulp van een creatininebepaling in het serum kan een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid worden berekend als maat voor de nierfunctie. In dit artikel zal besproken worden hoe deze waarde geïnterpreteerd dient te worden. Ook de oorzaken en gevolgen van een gestoorde nierfunctie komen aan bod.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen