COPD

Auteur(s): Thijs Strikwerda
Rubriek: Ziektebeeld

Bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is er sprake van een grotendeels niet reversibele luchtwegobstructie veroorzaakt door chronische obstructieve bronchitis en/of longemfyseem. Emfyseem gaat gepaard met beschadiging van het longweefsel. copd wordt veelal veroorzaakt door roken en begint sluipend.

De eerste klachten zijn meestal hoesten en het opgeven van sputum. Later treedt kortademigheid bij inspanning op. De kortademigheid leidt tot afname van inspanningstolerantie, en kan leiden tot verslechteren van de voedingstoestand, waardoor op termijn de fysieke conditie afneemt. Patiënten kunnen in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Voor COPD is er een medicamenteuze en een niet-medicamenteuze behandeling. Patiënten in een eindstadium van COPD kunnen in aanmerking komen voor longtransplantatie maar ook voor (grotendeels nog in onderzoeksverband) endoscopische technieken.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen