Conversie

Patiënten hebben soms lichamelijke klachten die niet, of niet volledig, verklaard worden door een lichamelijke aandoening, het gebruik van middelen, of door een psychiatrische stoornis. Onder de lichamelijk onverklaarde klachten vallen de somatoforme stoornissen, nagebootste stoornissen en simulatie. Somatoforme stoornissen is de officiële naam in de dsm-iv-tr (American Psychiatric Association, 2001).

Dit is overigens niet hetzelfde als lichamelijk onverklaarde klachten. Ook patiënten met een somatische aandoening die meer last of beperkingen ondervinden dan de specialist verwacht, kunnen als zodanig geclassificeerd worden.

Editie 1, 2010 Download artikel

Inloggen