Compressietherapie bij oedeem en een veneus ulcus cruris

Auteur(s): Zeilstra, J.

Het aantal patiënten met gecompliceerde ulcera bij decubitus, diabetes en ulcus cruris neemt toe. Mogelijke oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking, de toename van hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas (CBS 2005, wondenboek WCS 2008). Goede preventie (primair, secundair) en behandeling zijn belangrijk. Vaak wordt er gezwachteld, wanneer er een wond is aan het onderbeen.

Een veelvoorkomende inschattingsfout is dat er gezwachteld wordt bij patiënten met arteriële problemen, arteriële ulcera en/of diabetische ulcera aan het onderbeen. Dat kan een gevaarlijke vergissing zijn. Het is belangrijk te weten dat zwachtelen (Ambulante Compressietherapie) geïndiceerd is bij oedeem en veneuze insufficiëntie.

Verder is het van belang te weten dat het een specifieke vaardigheid betreft waarin men bekwaam dient te zijn.

Editie 3, 2009 Download artikel

Inloggen