Chronische beademing bij kinderen

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland worden ongeveer 250 kinderen chronisch beademd in een thuissituatie. Deze kinderen hebben een chronische respiratoire insufficiëntie ten gevolge van een neuromusculaire aandoening (bijv. M. Duchenne), thoraxafwijking, longaandoening of apneusyndroom. Er zijn twee vormen van chronische beademing mogelijk: non-invasief via een masker en invasief via een tracheacanule. Het doel van chronische beademing is het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven, afname van lichamelijke klachten en symptomen, het bevorderen van groei en ontwikkeling, een brug naar een volgende therapie en verlengen van het leven. Veiligheid staat voorop. Er is veel scholing en begeleiding nodig voor ouders, zorgverleners en professionals in de thuissituatie. Kinderen met chronische beademing kunnen gewoon naar school en op vakantie.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen