Chronisch hartfalen

Auteur(s): Flipse, E.
Rubriek: Ziektebeeld

De oude dag van veel mensen wordt overschaduwd door klachten van hartfalen, een ernstige en akelige ziekte met een hoog sterftecijfer en een sterk verminderde kwaliteit van leven. Genezing is niet mogelijk en het progressieve verloop leidt veelal tot herhaalde ziekenhuisopnamen.1 Onderstaande casus illustreert hoe problematisch het leven van
een patiënt met hartfalen kan verlopen.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen