Check en dubbelcheck

Auteur(s): Overpelt, F.
Rubriek: Medisch rekenen

Er is al een aantal jaren erg veel te doen over de rekenvaardigheden van (leerling)verpleegkundigen. Het vermeend lage niveau van (leerling)verpleegkundigen komt nogal eens ter sprake. Op verpleegkundige opleidingen zijn rekentoetsen weer ingevoerd.

Ik heb op een ROC lessen rekenvaardigheid gegeven en gezien hoeveel stress dit voor de leerlingen opleverde, die soms helemaal dichtsloegen. Meestal hadden ze in hun vooropleiding voldoende rekenvaardigheid verworven. Ik heb eenmaal een leerling meegemaakt die vertelde dat ze op de lagere school ‘maar onder het bord moest gaan zitten’, zodat er nog wat kennis in haar hoofd zou kunnen vallen. Toch haalde ook deze leerling de toets, door oefening, inzet en de hulp van medeleerlingen.

Het heeft mij gesterkt in het idee dat rekenen wel te leren is, maar om met Cruijff te spreken: "Je gaat het pas zien als je het door hebt".

Editie 1, 2011 Download artikel

Inloggen