Cervixafwijkingen

Auteur(s): Splinter, Barbera
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is een langzaam groeiende maligniteit veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Premaligne afwijkingen aan de cervix geven echter niet altijd klachten, wat tijdig diagnosticeren lastig maakt. De laatste jaren is de incidentie van cervixcarcinoom in Nederland afgenomen mede door het bevolkingsonderzoek, waarbij deze afwijkingen kunnen worden opgespoord. Desondanks worden er jaarlijks nog ongeveer 700 vrouwen gediagnosticeerd met en overlijden er ongeveer 200 vrouwen per jaar aan cervixcarcinoom.

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen