Casus: de nietgenezende wond

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Wonden die niet binnen een gemiddelde tijd van drie weken genezen, komen vaak voor. Het ulcus cruris komt bijvoorbeeld bij ongeveer 1% van de westerse bevolking voor. De genezingsduur van het ulcus cruris is gemiddeld twaalf weken en de belasting voor de patiënt is zeer hoog. Het is daarom van groot belang de genezingsduur zoveel mogelijk te verkorten.
De relatief eenvoudige techniek van huidtransplantatie door het plaatsen van punch grafts wordt nog onvoldoende ingezet, terwijl ook verpleegkundigen, in zowel eerste als tweede lijn, deze handeling kunnen verrichten.

Editie 4, 2015 Download artikel

Inloggen