Cardiovasculaire toxiciteit bij behandeling van borstkanker

Auteur(s): Marry Boes-van Laar
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Gelukkig is de prognose in de afgelopen decennia verbeterd. Dat komt enerzijds doordat de ziekte in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en de therapeutische mogelijkheden zijn toegenomen. Hierdoor neemt de levensverwachting toe en daalt de mortaliteit.1 Aan de andere kant krijgt een deel van de borstkankerpatiënten op korte of lange termijn te maken met cardiovasculaire toxiciteit (CT) als gevolg van de systemische en lokale behandelingen. Patiënten kunnen genezen zijn van borstkanker, maar door de gevolgen van CT een sterk verminderde kwaliteit van leven ervaren en de levensverwachting kan daardoor afnemen.2

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen