Buikligging bij COVID-19-patiënten tijdens invasieve beademing

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In december 2019 ontstond in Wuhan (China) een nieuw virus genaamd SARS-CoV-2, dat COVID-19 (coronavirus disease 2019) kan veroorzaken. Het virus veroorzaakt een bovensteluchtweginfectie, die zich in korte tijd ontwikkelt tot een longontsteking (pneumonitis) en uiteindelijk kan leiden tot het ‘acute respiratory distress’-syndroom (ARDS) en septische shock. Als andere meer traditionele manieren van beademen falen, wordt de patiënt bij de behandeling van ARDS in buikligging gelegd om de oxygenatie in het bloed te verhogen.

Editie 3, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen