Bronchiaal toilet is een invasieve handeling, waarbij sputum uit de bovenste en onderste luchtwegen wordt verwijderd met behulp van een uitzuigkatheter. Het is een risicovolle handeling en valt onder de voorbehouden handelingen.

Om bekwaam te zijn moet u scholing (theoretisch en praktisch) hebben gevolgd, om bekwaam te blijven zult u de handeling regelmatig moeten uitvoeren. Bronchiaal toilet wordt uitgevoerd op basis van een schriftelijke medische opdracht (een uitzondering is de intensive care en spoedeisende hulp waar verpleegkundigen dit zonder opdracht uitvoeren).

In dit artikel wordt de verpleegkundige techniek van bronchiaal toilet uitgewerkt door een overzicht te geven van de indicaties, contra-indicaties, de wijze van uitvoering, de complicaties en de nazorg. Ook wordt ingegaan op andere methoden van sputumevacuatie die voorafgaan aan bronchiaal toilet.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen