Betere continuïteit van zorg voor IC-patiënten

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Per dag worden er in Nederland ruim 200 patiënten opgenomen op een Intensive Care (IC). In eerste instantie is IC-zorg erop gericht om te overleven. In Nederland leveren we hoogwaardige zorg op de IC, met als resultaat dat 90% van de patiënten overleeft na een IC-opname. Dit maakt ook dat we steeds meer aandacht kunnen hebben voor kwaliteit van overleven. Wat de gevolgen zijn voor patiënten en familie van een IC-opname en hoe we die gevolgen voor hen kunnen verbeteren en hoe we de IC-zorg in de keten en de transities daarbinnen beter kunnen organiseren. Familieparticipatie en coördinatie van transities worden in dit artikel nader toegelicht als evidence-based ‘quality improvement’-technieken.

Editie 2, 2024 Download artikel

Inloggen