Begrijpen en veel oefenen

Auteur(s): Weierink, A. en Vermaat, H.
Rubriek: Medisch rekenen
Verpleegkundige

Van werkers in de gezondheidszorg, onder wie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, wordt verwacht dat zij kennis en vaardigheid combineren en dit adequaat toepassen. Dat geldt ook voor het medisch rekenen. Rekenonderwijs is binnen het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg verheven tot een belangrijk verbeterpunt. Rekenen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden, en moet vaak snel, maar vooral erg nauwkeurig gebeuren. Patiëntveiligheid en medicatieveiligheid zijn mede afhankelijk van een goede rekenvaardigheid. De nauwkeurigheid waarmee gewerkt wordt, is erg belangrijk, want alleen al een komma verkeerd zetten kan het verschil maken tussen leven en dood. Werkers in de gezondheidszorg moeten competent zijn, en verantwoord omgaan met de rekenkundige vraagstukken die ze in de praktijk tegenkomen. Leren rekenen bestaat uit: begrijpen waar het om gaat, en veel oefenen.1
Dit artikel beschrijft de werkdag van Joep Williams. Aan de hand van zijn werkzaamheden wordt een aantal situaties besproken waarin berekeningen gemaakt moeten worden.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen