Audit en feedback voor evidence-based zorg

Auteur(s): Suzanne Giesbers
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Van 2014 tot 2016 steeg het aantal indicatoren in de Nederlandse ziekenhuizen van 1.360 naar 1.551, een toename van 14%.1 Met de komst van het elektronisch patiëntendossier is de verwachting dat het aantal kwaliteitsmetingen nog verder zal toenemen.2 Hoe zorgen we ervoor dat al deze metingen resulteren in betere, evidence-based zorg voor de patiënt?

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen