Aplastische anemie

Auteur(s): Dollenkamp, K.
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Aplastische anemie is een beenmergziekte die zich kenmerkt door een tekort aan bloedcellen. Doordat aplastische anemie een zeer zeldzame maar ernstige ziekte is, is de kennis hieromtrent vaak ontoereikend.
Zoals het woord aplastische anemie doet vermoeden, gaat het om een anemie, een tekort aan rode bloedcellen (erytrocyten). De term aplastische anemie (AA) klopt eigenlijk niet helemaal.
De aandoening kenmerkt zich namelijk niet alleen door een anemie.
De bloedaanmaak (= hematopoëse) van alle bloedcellen is verminderd, waarbij niet alleen de erytrocytenaanmaak in het beenmerg is verstoord maar ook de aanmaak van leukocyten (witte bloedcellen) en trombocyten (bloedplaatjes).

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen