Anorexia nervosa, hoe te (be)handelen in een algemeen ziekenhuis?

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Anorexia nervosa (AN) is een ernstige psychiatrische ziekte. Het ontstaan van AN wordt verklaard vanuit biologische, psychologische en sociale theorieën. Deze patiënten worden bij voorkeur in een gespecialiseerde klinisch psychiatrische setting behandeld, maar bij een somatische bedreiging worden ze opgenomen in een algemeen ziekenhuis. Verpleegkundige interventies zowel op somatisch als op psychisch gebied zijn noodzakelijk.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen