Als team werken aan comfortabele zorg voor het kind

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Pijnlijke en/of beangstigende medische procedures betekenen voor kinderen en hun ouders vaak een grote bron van stress. Oplossingen hiervoor vragen om maatwerk. Bepalend hierbij zijn het type procedure, eerdere ervaringen, ontwikkelingsleeftijd, karakter en de sociale context van het kind. Het is belangrijk om in samenwerking met kind, ouders en zorgverleners tot de best mogelijke zorg te komen. Procedurele comfortzorg (PCZ) is daarom teamwerk, waarbij gestreefd wordt naar vertrouwen tussen alle betrokkenen en in het bijzonder bij het kind. Dit vertrouwen is echter kwetsbaar. Eén pijnlijke of beangstigende ervaring kan ervoor zorgen dat het kind het vertrouwen in de zorg(verlener) verliest.

Editie 1, 2024 Download artikel

Inloggen