ADHD, niet alleen een kinderziekte

Auteur(s): Wenning, H.

Sinds 1995 wordt de diagnose ADHD niet meer alleen bij kinderen gesteld. We weten inmiddels dat bij twee derde van de kinderen met ADHD, de klachten in de volwassenheid min of meer blijven bestaan. Vóór 1995 werd bij volwassenen met adhd geen of een andere diagnose gesteld.

Het ligt dus voor de hand dat verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis tegenwoordig vaker worden geconfronteerd met patiënten met ADHD en dan niet alleen op de kinderafdeling. In dit artikel gaat het over ADHD bij volwassenen.

Editie 1, 2011 Download artikel

Inloggen